fbpx

PERSONALISATION

/PERSONALISATION
PERSONALISATION2018-11-04T21:46:47+00:00

PERSONALISATION
We will personalize your chosen design with your initials, done at Hagan, to give you your unique and personal product. As a reaction to mass production, all items are handmade at the workshop in Salcombe, England and other experienced craftsmen where traditional techniques are used and personalized in Norway.

EMBOSSING
We use a font similar to Times New Roman in recommended brass letters. These are secured and fitted in the machine andy67 heated to 120 degrees. The selected letters are then branded manually on the leather to create your own unique and personalized product.

Personalisering (N)
Vi vil personalisere ditt valgte design med dine initialer, utført på Hagan, for å gi deg din unike og personlige produkt. Som en reaksjon mot masseproduksjonen, er alle gjenstander håndlaget på verkstedet i Salcombe, England og hos andre erfarne håndverkere der tradisjonelle teknikker blir benyttet, og personalisert i Norge.

Pregeverktøy (N)
Vi bruker en skrifttype som er lik Times New Roman i anbefalte messing bokstaver. Disse blir sikret og montert tilpasset i prengemaskinen og oppvarmet til 120 grader. De valgte bokstavene blir da «branded» manuelt på læret for å skape ditt eget unike og personaliserte produkt.